شارژ مستقیم واتوماتیک سیم کارتهای ترکسل-ودافونه-ترک تلکام -همراه اول-ایرانسل-رایتل وتالیا

قبل ازخرید باپشتیبانی ومدیریت تماس بگیرید.09143617463

انتخاب اپراتور

اپراتور تلفن همراه خود را انتخاب کنید

شارژ اعتباری TURKCELL 4.5G

شارژ اعتباری TURKCELL 4.5G

شارژاعتباری VODAFONE 4.5G

شارژاعتباری VODAFONE 4.5G

شارژاعتباری TURK TELEKOM 4.5G

شارژاعتباری TURK TELEKOM 4.5G

 YURTDIŞINA DK- ALO DÜNYA-تماس باکل دنیا

YURTDIŞINA DK- ALO DÜNYA-تماس باکل دنیا

TURKCELL 4.5G PAKETI بسته های مکالمه -DK+SMS+INTERNET

TURKCELL 4.5G PAKETI بسته های مکالمه -DK+SMS+INTERNET

YURTDIŞINA DK.) ALO AVRUPA )-تماس بااروپا

YURTDIŞINA DK.) ALO AVRUPA )-تماس بااروپا

TURKCELL 4.5G MOBIL INTERNET PAKETI

TURKCELL 4.5G MOBIL INTERNET PAKETI

TURKCELL 4.5G VINN INTERNET PAKETI

TURKCELL 4.5G VINN INTERNET PAKETI

VODAFONE 4.5G PAKETIبسته های ودافون

VODAFONE 4.5G PAKETIبسته های ودافون

بسته های ترکیبیTURK TELEKOM-AVEA

بسته های ترکیبیTURK TELEKOM-AVEA

پرداخت قبوض ترکیه

پرداخت قبوض ترکیه

بسته انارترکسلTURKCELL NAR PAKETLERI

بسته انارترکسلTURKCELL NAR PAKETLERI

4.5G Turkcell VINN WiFi E5573-قبل ازخرید تماس بگیرید.

4.5G Turkcell VINN WiFi E5573-قبل ازخرید تماس بگیرید.

Türk Telekom MF910V 4.5G Uyumlu Wifi Modem

Türk Telekom MF910V 4.5G Uyumlu Wifi Modem

سیم کارت TURK TELEKOM 4.5G

سیم کارت TURK TELEKOM 4.5G

انتخاب شارژ

مبلغ شارژ سیم کارت خود را انتخاب کنبد

لطفا اپراتور تلفن همراه خود را انتخاب کنید.

شارژ 20 لیر ترکسلTURKCELL

مبلغ: 290000 ریال

شارژ 25 لیر ترکسلTURKCELL

مبلغ: 350000 ریال

شارژ 30 لیر ترکسلTURKCELL

مبلغ: 420000 ریال

شارژ 50 لیر ترکسلTURKCELL

مبلغ: 680000 ریال

شارژ 95 لیر ترکسلTURKCELL

مبلغ: 1250000 ریال

شارژ 15 لیر ترکسلTURKCELL

مبلغ: 210000 ریال

شارژ 15 لیر ودافون VODAFONE

مبلغ: 210000 ریال

شارژ 20 لیر ودافون VODAFONE

مبلغ: 270000 ریال

شارژ 25 لیر ودافون VODAFONE

مبلغ: 340000 ریال

شارژ 30 لیر ودافون VODAFONE

مبلغ: 400000 ریال

شارژ 35 لیر ودافون VODAFONE

مبلغ: 470000 ریال

شارژ 40 لیر ودافون VODAFONE

مبلغ: 540000 ریال

شارژ 50 لیر ودافون VODAFONE

مبلغ: 660000 ریال

شارژ 17لیر ودافون VODAFONE

مبلغ: 250000 ریال

شارژ22 لیر ودافون VODAFONE

مبلغ: 330000 ریال

شارژ 27لیر ودافون VODAFONE

مبلغ: 380000 ریال

شارژ 12 لیر TURK TELEKOM

مبلغ: 170000 ریال

شارژ 15 لیر TURK TELEKOM

مبلغ: 220000 ریال

شارژ 20 لیر TURK TELEKOM

مبلغ: 270000 ریال

شارژ 25 لیر TURK TELEKOM

مبلغ: 340000 ریال

شارژ 30 لیر TURK TELEKOM

مبلغ: 400000 ریال

شارژ 35 لیر TURK TELEKOM

مبلغ: 470000 ریال

شارژ 40 لیر TURK TELEKOM

مبلغ: 530000 ریال

شارژ 50 لیر TURK TELEKOM

مبلغ: 650000 ریال

سی دقیقه مکالمه با کلیه کشورها ایران و غیره

مبلغ: 290000 ریال

یک ساعت مکالمه با کلیه کشورها ایران و غیره

مبلغ: 420000 ریال

سه ساعت مکالمه با کلیه کشورها ایران و غیره

مبلغ: 790000 ریال

یک ماهه 250 دقیقه+250 مگابایت تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 260000 ریال

یک ماهه 300 دقیقه تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 300000 ریال

یک ماهه 500 دقیقه تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 350000 ریال

یک ماهه 750 دقیقه تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 400000 ریال

یک ماهه 300 دقیقه+ 1 گیگابایت تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 350000 ریال

یک ماهه 500 دقیقه+3 گیگ+1000 اس ام اس تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 500000 ریال

یک ماهه 500 دقیقه+2 گیگ +1000 اس ام اس تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 450000 ریال

یک ماهه 500 دقیقه+4 گیگ+1000 اس ام اس تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 550000 ریال

یک ماهه 1000دقیقه+4 گیگ+1000 اس ام اس تمام خطوط

مبلغ: 650000 ریال

یک ماهه500 دقیقه+6 گیگ+1000 اس ام اس تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 650000 ریال

یک ماهه1000 دقیقه+6 گیگ+1000 اس ام اس تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 780000 ریال

یک ماهه 1000 دقیقه+2 گیگ +1000 اس ام اس تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 550000 ریال

سه ساعت مکالمه با کلیه کشورهای اروپا

مبلغ: 440000 ریال

یک ساعت مکالمه با کلیه کشورهای اروپا

مبلغ: 290000 ریال

سه ساعت مکالمه با کلیه کشورهای اروپا

مبلغ: 790000 ریال

یک هفته ای 1 گیگ اینترنت

مبلغ: 160000 ریال

یک ماهه 6 گیگابایت اینترنت

مبلغ: 560000 ریال

یک ماهه 1 گیگ اینترنت

مبلغ: 270000 ریال

یک ماهه 2 گیگ اینترنت

مبلغ: 320000 ریال

یک ماهه 4 گیگ اینترنت

مبلغ: 450000 ریال

یک ماهه 8 گیگ اینترنت

مبلغ: 700000 ریال

یک هفته ای 1 گیگ اینترنت

مبلغ: 190000 ریال

یک ماهه 1 گیگ اینترنت

مبلغ: 390000 ریال

یک ماهه 4 گیگ اینترنت

مبلغ: 540000 ریال

یک ماهه 8 گیگ اینترنت

مبلغ: 750000 ریال

سه ماهه 15 گیگ اینترنت

مبلغ: 1300000 ریال

یک هفته ای 100 دقیقه مکالمه تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 120000 ریال

یک هفته ای 500 دقیقه فقط خطوط ودافون

مبلغ: 120000 ریال

یک ماهه 100 دقیقه تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 190000 ریال

یک ماهه 500 دقیقه+500 پیامک+500 مگابایت تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 390000 ریال

یک ماهه 200دقیقه تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 250000 ریال

یک ماهه500 دقیقه تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 340000 ریال

یک ماهه 500 دقیقه+1 گیگ تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 390000 ریال

یک ماهه 250 دقیقه+500 مگابایت تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 290000 ریال

دو ساعت مکالمه با کلیه کشورها ایران و غیره

مبلغ: 530000 ریال

یک ساعت مکالمه باکلیه کشورهای ایران وغیره..

مبلغ: 340000 ریال

یک ماهه 1 گیگ اینترنت

مبلغ: 320000 ریال

یک ماهه 2 گیگ اینترنت

مبلغ: 400000 ریال

یک ماهه 4 گیگ اینترنت

مبلغ: 520000 ریال

یک هفته 1 گیگ اینترنت

مبلغ: 150000 ریال

یک هفته ای 100 دقیقه تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 140000 ریال

یک ماهه 1 ساعت مکالمه با کشورهای ایران،عراق،اردن،عربستان،کویت،سوریه،لبنان،مصر

مبلغ: 290000 ریال

یک ماهه 250 دقیقه+250 پیامک+250 مگابایت تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 290000 ریال

FACEBOOK - TWITTER یک ماهه

مبلغ: 110000 ریال

یک ماهه 1 گیگ اینترنت

مبلغ: 230000 ریال

یک ماهه 1000دقیقه+1000 پیامک+4 گیگ تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 540000 ریال

یک ماهه 500دقیقه+1000 پیامک+1 گیگ تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 320000 ریال

یک ماهه 2 گیگ اینترنت

مبلغ: 290000 ریال

یک ماهه 1000دقیقه+1000 پیامک+2 گیگ تمام خطوط ترکیه

مبلغ: 410000 ریال

سه ماهه 15 گیگ اینترنت مخصوص دیتا

مبلغ: 840000 ریال

سه ماهه 6 گیگ اینترنت مخصوص دیتا

مبلغ: 550000 ریال

استعلام قبوض ترکیه رایگان میباشد،برای اطلاع از صورت حساب با پشتیبانی تماس فرمایید

مبلغ: 1 ریال

TURKCELL - VODAFONE - TURK TELEKOM

مبلغ: 1 ریال

D-SMART ، DIGITURK-TIVIBU-FILBOX-TELEDUNYA....

مبلغ: 10000 ریال

یک ماهه داخل شبکه 100 لیر TURKCELL

مبلغ: 290000 ریال

یک ماهه تمام خطوط ترکیه 100 لیر TURKCELL NAR

مبلغ: 340000 ریال

یک ماهه تمام خطوط ترکیه 150 لیر TURKCELL NAR

مبلغ: 420000 ریال

یک ماهه تماس باکل خطوط دنیا TURKCELL NAR

مبلغ: 410000 ریال

4.5G Turkcell VINN WiFi E5573

مبلغ: 3000000 ریال

Türk Telekom MF910V 4.5G Wifi Modem

مبلغ: 3200000 ریال

متاسفانه هم اکنون هیچ شارژی برای اپراتور تلفن همراه شما وجود ندارد.

صورت حساب

صورت حساب خود را به سادگی پرداخت کنید

از نو انتخاب کنید

با خیالی آسوده خرید کنید!

نمایندگی ترکسل و مرکز خدمات سیم کارت های ترکیه وایران

آدرس: آذربایجان غربی,منطقه آزاد ماکو,درب گمرک بازرگان

پشتیبانی مشتریان

برای راهنمایی از طریق پشتیبانی تلگرام ,وایبر,واتس اپ می توانید در ارتباط باشید.


تلفن ایران: 09143617463

تلفن ترکیه: (+90)5453110355